Panel Dostępu Online
DEMO

⏬ Sprawdź Egzamin Próbny ⏬LGV ← 1. Vehicle weights and dimensions - Masa i rozmiary pojazdu → PCV
LGV ← 2. Driver's hours and rest periods - Godziny pracy i przerwy kierowcy → PCV
LGV ← 3. Braking systems - Układy hamowania → PCV
LGV ← 4. The driver - Kierowca → PCV
5. Carrying passengers - Przewożenie pasażerów → PCV
LGV ← 6. The road - Droga → PCV
LGV ← 7. Incidents, accidents and emergencies - Incydenty, wypadki i sytuuacje wyjątkowe → PCV
LGV ← 8. Vehicle condition - Stan pojazdu → PCV
LGV ← 9. Leaving the vehicle - Pozostawianie pojazdu → PCV
LGV ← 10. Vehicle loading - Załadunek pojazdu
LGV ← 11. Restricted view - Ograniczona widoczność → PCV
LGV ← 12. Essential documents - Niezbędne dokumenty → PCV
LGV ← 13. Environmental issues - Kwestie dotyczące środowiska → PCV
LGV ← 14. Other road users - Inni użytkownicy drogi → PCV
LGV ← 15. Road and traffic signs - Znaki i dygnały drogowe → PCV
LGV ← Egzamin próbny → PCV